Keelnezan 28 ноября 2019 в 11:41

Помогите ( Система лінійних рівнянь із двома змінними) укажіть розв*язок рівняння 2x+3y=-1 або 2x-3y=7 помогыте

2x + 3y = - 1
2x - 3y = 7
-----------------------  +
4x = 6
x = 6/4 = 3/2 = 1,5

y = ( - 1 - 2x)/3 = ( - 1 - 3)/3 = - 4/3

Ответ
( 3/2; - 4/3)
Вычисления
Для комментирования необходимо зарегистрироваться на сайте